De werkzaamheden van Werktraject Noord-Holland zijn met ingang van 01-01-2022 gestaakt. Interne jobcoaching (UWV) wordt aangeboden door Yellow Vitaal BV. Neem als u vragen hebt contact op met Loet Spaanstra: l.spaanstra@yellowvitaal.nl of 0619953978.

Werktraject Noord-Holland is een, door het UWV erkende, gespecialiseerde aanbieder van jobcoaching in Noord-Holland. We hebben kantoren in Alkmaar en Amsterdam. Al onze jobcoaches zijn goed opgeleide en zeer ervaren professionals.

Werktraject Noord-Holland werkt intensief samen met het verzuimbedrijf Stopverzuim, dat zich richt op duurzame inzetbaarheid van het al aanwezige personeel. Verzuimbegeleiding in 1e en 2e spoor is gericht op het behouden van een baan of vanuit deze baan een andere baan verwerven.

Door deze samenwerking past juist het aanbieden van jobcoaching goed bij de gezamenlijke kernactiviteiten van beide organisaties. Een aantal vaste klanten van Stopverzuim vraagt ook concreet om jobcoaching om werkzaamheden te optimaliseren en verzuim te reduceren. De uitvoering daarvan wordt door Werktraject Noord-Holland gedaan.

Eind 2019 zijn we gestopt met het aanbieden van UWV-trajecten, zoals Werkfit maken en Naar werk. Dat is een bewuste keuze geweest, omdat we ons samen met onze klanten steeds meer richten op het behouden van een baan.

We organiseren het werk van onze klanten (werknemers en werkgevers) zodanig dat iedereen dagelijks met veel plezier aan het werk gaat. Voor dat concrete doel dienen duidelijke afspraken gemaakt worden over hoe een medewerker optimaal ingezet kan worden.

Met aandacht voor het unieke ‘zijn’ van personen en persoonlijke kwaliteiten en leerdoelen. Belangrijk is de wijze waarop personen bejegend, geïnstrueerd en geaccepteerd worden en hoe je dat als werkgever organiseert. Alleen dan worden de verwachte resultaten behaald.

Share