Het nieuwe inkoopkader van het UWV

Werktraject Noord-Holland voldoet aan alle eisen voor de nieuwe werkwijze (het nieuwe inkoopkader) van het UWV Vanaf augustus is er het nodige veranderd voor re-integratiebedrijven die opdrachten voor het UWV uitvoeren. De aanbestedingen zijn van de baan. In plaats...

Vijf kernactiviteiten

Recentelijk bespraken we met een aantal bedrijven een vorm van nauwere samenwerking op het terrein van verzuimbegeleiding en medische interventies. De bedrijven waar we mee praten onderscheiden zich zonder uitzondering in kwalitatieve zin in hun branche. Een bundeling...

Keurmerk Blik op Werk

Op 28 oktober 2015 was het zover: zakelijk partner Martijn Hondema nam officieel het keurmerk Blik op Werk in ontvangst. Dat het ons niet gelukt is om daar eerder aandacht aan te schenken, komt door de praktische instelling waarmee we onze werkzaamheden verrichten....

Tarief verzuimbegeleiding 2016

Doelstelling verzuimbegeleiding van Werktraject Noord-Holland: ‘aantoonbaar betere en in tijd gemeten sneller uitgevoerde verzuimbegeleiding bieden tegen lagere tarieven dan gebruikelijk’. Verzuimbegeleiders van Werktraject Noord-Holland hanteren voor alle voorkomende...

Terugdringen ziekteverzuim? Een voorbeeld!

Op de website van Wijnoordholland staat het volgende bericht over het Alkmaarse bouwbedrijf Kesselaar. Het bedrijf werkt met vaste contracten, delegeert naast taken ook verantwoordelijkheden en weet het verzuim terug te brengen tot 1.3%. Lees meer. (Link gekopieerd...

Methodische werkwijze Participatiewet

Inleiding Deze beschrijving is bedoeld voor bedrijven en organisaties die in het kader van de Participatiewet en Banenafspraak personen in dienst (willen) nemen én voor UWV en gemeenten. Uitgangspunten Als een door het UWV erkende uitvoerder van sociale activering en...