Werktraject Noord-Holland heeft voor jobcoaching een officiële erkenning van het UWV. We voldoen volledig aan de door het UWV gestelde eisen. In de praktijk gaan we met onze werkwijze nog een stap verder. Onze jobcoaches zijn communicatief ingestelde generalisten, met kennis van de hiërarchie van uw bedrijf of organisatie. Ze letten vanaf de eerste dag op de bestaande structuur (regels en afspraken) en cultuur (sfeer en ongeschreven regels). Zodat de nieuwe werknemer uiteindelijk met minimale begeleiding goed functioneert. Kort gezegd maken we onszelf nagenoeg overbodig. Ons motto luidt niet voor niets: ‘gewoon waar het kan – speciaal waar nodig’.

De kansen op succes nemen toe als de dagelijkse begeleiding ‘gewoon’ gedaan wordt door een medewerker van uw bedrijf. Dat kan een leidinggevende zijn of een betrokken medewerker. Iemand die er zin in heeft! Deze medewerker coachen we samen met de werknemer, met als doel een eenvoudige structuur te realiseren. In deze eenvoudige structuur kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden. Eenvoudige afspraken kunnen met duidelijke communicatie telkens opnieuw besproken worden. Daardoor ontstaat voor alle betrokkenen een duidelijk begrensde structuur, die ook goed past in de aanwezige organisatiecultuur.

Zodra de duidelijke begeleidingsstructuur gerealiseerd is, trekt de jobcoach zich langzaam terug. Uiteraard zijn we altijd weer in te schakelen als ‘een speciale vraag’ om nieuwe antwoorden vraagt. We blijven op afstand aanwezig, om indien nodig direct langs te komen. Jobcoaches van Werktraject Noord-Holland informeren alle betrokkenen regelmatig over de voortgang en de resultaten.

Neem voor meer informatie over jobcoaching contact op met Loet Spaanstra

 

Share