Verdwijnen 088-nummer

Het 088-nummer is omwille van een beter bereikbaarheid vervallen. In plaats daarvan staan nu op de contactpagina de nummer van personen die gekoppeld zijn aan kantoren in Alkmaar en Amsterdam. De praktijk leerde ons dat het 088-nummer zelden de kortste weg naar de...

De meest oneerlijke wet van Nederland?

Denen moeten het doen met twee weken en Finnen met negen dagen, maar Nederlandse werknemers krijgen maar liefst twee jaar doorbetaald bij ziekte. Tegenstanders willen af van ‘misschien wel de meest oneerlijke wet van onze land’. Wie moet voor de kosten...

Over jobcoaching

Over jobcoaching Jobcoaching is als onderdeel van de methode ‘Supported Employment’ een zelfstandig begrip geworden. In goed Nederlands kunnen we spreken van begeleid werken. Toch is jobcoaching meer dan begeleiden. Een ervaren jobcoach maakt zichzelf overbodig door...

Lancering Stopverzuim is aanstaande

Na een korte onderbreking zijn we weer druk aan de slag gegaan met de ontwikkeling van Stopverzuim. Er is een prachtig logo gemaakt en een eerste opzet voor de websiteteksten. Stopverzuim is een initiatief van zes bedrijven die door hun krachten te bundelen een...

Het nieuwe inkoopkader van het UWV

Werktraject Noord-Holland voldoet aan alle eisen voor de nieuwe werkwijze (het nieuwe inkoopkader) van het UWV Vanaf augustus is er het nodige veranderd voor re-integratiebedrijven die opdrachten voor het UWV uitvoeren. De aanbestedingen zijn van de baan. In plaats...

Vijf kernactiviteiten

Recentelijk bespraken we met een aantal bedrijven een vorm van nauwere samenwerking op het terrein van verzuimbegeleiding en medische interventies. De bedrijven waar we mee praten onderscheiden zich zonder uitzondering in kwalitatieve zin in hun branche. Een bundeling...

Keurmerk Blik op Werk

Op 28 oktober 2015 was het zover: zakelijk partner Martijn Hondema nam officieel het keurmerk Blik op Werk in ontvangst. Dat het ons niet gelukt is om daar eerder aandacht aan te schenken, komt door de praktische instelling waarmee we onze werkzaamheden verrichten....

Tarief verzuimbegeleiding 2016

Doelstelling verzuimbegeleiding van Werktraject Noord-Holland: ‘aantoonbaar betere en in tijd gemeten sneller uitgevoerde verzuimbegeleiding bieden tegen lagere tarieven dan gebruikelijk’. Verzuimbegeleiders van Werktraject Noord-Holland hanteren voor alle voorkomende...