Over jobcoaching
Jobcoaching is als onderdeel van de methode ‘Supported Employment’ een zelfstandig begrip geworden. In goed Nederlands kunnen we spreken van begeleid werken. Toch is jobcoaching meer dan begeleiden. Een ervaren jobcoach maakt zichzelf overbodig door geleidelijk zijn of haar kennis en vaardigheden over te dragen aan andere medewerkers in de organisatie. Liefst meer dan één, om het niet kwetsbaar te maken. Er zijn altijd wel meer collega’s die feeling voor begeleiding hebben.

Het UWV is de grootste financier van jobcoaching, gemeenten zijn in het kader van de Participatiewet een goede tweede. Lang niet alle werkgevers zijn ervan op de hoogte dat ze voor begeleiding van een (langdurig) zieke of een arbeidsgehandicapte werknemer ook subsidie voor jobcoaching kunnen aanvragen bij het UWV.

Wajongers
Veel ‘Wajongers’ maken bijvoorbeeld voor het verwerven van een baan gebruik van een onbetaalde proefplaatsing van twee maanden. Vanaf de aanvang van hun werkzaamheden is deze groep vaak afhankelijk van de inzet van een jobcoach. De jobcoach zorgt voor het aanleren van praktische vaardigheden op de werkvloer. Tijdens de proefplaatsing is er ook aandacht voor contacten leggen met collega’s en leidinggevenden. Een ervaren jobcoach heeft voelsprieten voor gevoelens die niet uitgesproken worden, maar desondanks wel een grote rol spelen. Juist het bespreekbaar maken van alle aspecten die ertoe doen, maakt de kans op succes groter.

Werkgevers komen in aanmerking als de (kandidaat)werknemer:

  • Een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering heeft
  • UWV heeft zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt als beperkt beoordeeld
  • Niet eerder voor u gewerkt heeft
  • U belooft dat u de kandidaat-werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aanbiedt. Dit is voor ten minste 6 maanden

Wist u dat
Wist u dat ‘Wajongeren’ in veel bedrijven vaste (deel)taken uitvoeren die voorheen door anderen erbij gedaan werden? En dat deze taken ineens veel beter uitgevoerd worden? Soms heeft u werknemers die gebruik kunnen maken van een jobcoach al geruime tijd in dienst! De ervaring leert dat juist hun effectiviteit en positie vaak enorm verbeterd kunnen worden. Nieuwsgierig geworden? Neem dan voor het bespreken van de mogelijkheden in uw organisatie contact op met Loet Spaanstra. Vanzelfsprekend verzorgt hij alle procedures: van werving en selectie en/of gesprekken vooraf, tot de aanvraag en uiteraard de uitvoering jobcoaching zelf.

Share