Aanmelden voor trajecten

Aanmelden voor een arbeidstoeleidingstraject

Werkzoekenden met Wia, Wao of Wajong
Bent u werkzoekende en ontvangt u een uitkering Wia, Wao of Wajong? Dan komt u in aanmerking voor bemiddeling in het kader van de Banenafspraak. In deze regeling is afgesproken dat de overheid de komende jaren 25.000 mensen met een arbeidsbeperking aanneemt en het bedrijfsleven zelfs 100.000.

Als u graag aan het werk wilt, kunt u gebruikmaken van een speciaal door Werktraject Noord-Holland ontwikkelt arbeidstoeleidingstraject. Samen kijken we in welke fase u instroomt. Dat kan bijvoorbeeld (alleen) proefplaatsing en jobcoching zijn. We bieden maatwerk.

Alle regelingen en voorzieningen worden in overleg met u door ons in gang gezet. Na afronding van het traject kunnen we u vrijwel altijd plaatsen bij een werkgever.

Klantmanagers gemeenten / arbeidsdeskundigen UWV
De afgelopen jaren voerde Werktraject Noord-Holland succesvol trajecten sociale activering uit voor het UWV. We ontwikkelden speciale trainingen voor groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Veelal wisten we ‘de juiste snaar’ te raken en onze kandidaten te motiveren om de handen uit de mouwen te steken en ervoor te gaan. Soms ging het om het ‘helen van oude wonden’. Door onze sociaal-maatschappelijke betrokkenheid zijn we er goed in geworden om anderen weer in beweging te krijgen.

Niet zelden bereiken we goede resultaten met uitkeringsgerechtigden die u wellicht als weinig kansrijk voor bemiddeling beschouwt. Veelal is er een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In het bijzonder levert resultaten behalen met deze categorie werkzoekenden enorme wederzijdse voordelen op. We gaan de uitdaging graag aan, omdat werken met moeilijke dossiers voor ons een kwestie van ervaring is.

Neem voor meer informatie contact op met:

Loet Spaanstra

Werkzoekenden ouder dan 56 jaar
Ook voor werkzoekenden die ouder zijn dan 50 jaar heeft de overheid regelingen getroffen. Dankzij deze regeling nemen uw kansen op het verwerven van een betaalde baan toe. Werktraject Noord-Holland biedt maatwerkoplossingen die zowel individueel als in groepsverband georganiseerd worden.

Share