Auditering sociale zekerheid

Werkgevers lopen veel financiële en juridische risico’s. Daarnaast maakt u kosten voor de uitvoering van de Wet Poortwachter, verzuimbegeleiding, vervanging, verzekeringen, arbeidsongeschiktheid, re-integratie, loonsancties en SV premies. Voor een deel zijn dat verborgen kosten. Beschikbare subsidies en afdrachtsverminderingen zijn doorgaans niet bekend en worden onvoldoende benut.

In de afgelopen jaren zijn er, naast de snel veranderende en flexibiliserende arbeidsmarkt, veel wijzigingen geweest op het terrein van de sociale zekerheid. Steeds meer risico’s en verantwoordelijkheden worden door de wetgever bij de werkgever neergelegd. Als gevolg daarvan hebben werkgevers nogal eens onvoldoende zicht op de risico’s. Hoge kosten zijn het gevolg. Met onze audit sociale zekerheid geven u we door middel van een gedegen onderzoek een volledig overzicht van subsidiemogelijkheden. Subsidie en premiekortingen zijn mogelijk voor medewerkers met een structureel functionele beperking (SFB-status) en voor oudere werknemers. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Share