Talentmanagement

Is er in uw organisatie door veranderingen in de markt of samenleving behoefte aan een tussentijds loopbaanonderzoek voor uw medewerkers? Doen uw medewerkers nog hetzelfde werk als voorheen, staat de best toegeruste persoon op de juiste plaats of verandert zowel voor u als uw medewerkers de realiteit in hoog tempo? Is er sprake van pre-mobiliteit, voorafgaand aan een reorganisatie? Dan is het verstandig een project talentmanagement te organiseren.

Tijdens de projecten talentmanagement laten we medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken om hun loopbaan voort te zetten in de organisatie of daarbuiten. Het gaat er namelijk om dat ze leren om zelf hun toekomst bepalen.

Dat is zelden vrijblijvend, omdat de volgende fase onvermijdelijk een reorganisatie is.
Medewerkers stellen tijdens een project de volgende vragen:

  • Zit ik nog wel op mijn plaats
  • Gebruik ik mijn talenten wel optimaal
  • Kan ik nieuwe kennis en vaardigheden verwerven
  • Heb ik nog ontplooiingskansen binnen deze organisatie
  • Moet ik van baan veranderen

In nauw overleg met uw HR-afdeling en management kunnen we talentmanagement voor uw medewerkers tot een breed gedragen project maken. Mits goed georganiseerd, is onder medewerkers de motivatie voor deelname juist verrassend hoog.

Share