Verzuimbegeleiding 1e, 2e en 3e spoor

Verzuim is zowel voor de zieke medewerker als voor de werkgever zeer vervelend. Met name als de verzuim langer duurt, is het zaak om de Wet Verbetering Poortwachter nauwgezet uit te voeren. U wilt immers een loonsanctie voorkomen. Het is belang om de medewerker weer zo snel en zorgvuldig mogelijk te laten re-integreren.

 

 

Grip op de situatie houden, de juiste procedures volgen en de voor alle partijen beste oplossing bieden. Daarvoor kunt u bij ons terecht. We kunnen het gehele verzuimtraject managen of aanvullende dienstverlening leveren. Maatwerk, zoals u dat wilt.

Vaak worden we ingezet bij moeizame trajecten, de zogenaamde ‘hoofdpijndossiers’. Ook werkgevers die re-integratie-inspanningen moeten bieden in het zogeheten 3de spoor staan we met raad en daad terzijde.

Share