Werkfit maken

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn door een complex aan factoren niet direct succesvol bemiddelbaar. Betaald werk biedt echter nagenoeg iedereen mogelijkheden om een als zinvol ervaren bestaan op te bouwen. Werk levert, naast inkomsten en sociale contacten, maatschappelijke waardering op.

De ervaring leert dat tijdens een traject Werkfit maken vooral wordt gewerkt aan het maken van een haalbare beroepskeuze, het versterken van zelfvertrouwen en het in de praktijk kunnen toepassen van geleerde sociale vaardigheden.

Daarom voeren we gesprekken over de betekenis van werk en gaan we dieper in op houding, gedrag en communicatie. Solliciteren betekent in de praktijk: jezelf  succesvol kunnen presenteren.

 

Door onze sociale achtergrond heeft Werktraject Noord-Holland een goede reputatie als het om trajecten Werkfit maken gaat. Menigeen vindt door onze trajecten succesvol een baan en weet die ook te behouden. Bijvoorbeeld door de inzet van (job)coaching.

Modulaire diensten
We voeren ook trajecten uit die aan Werkfit maken voorafgaan. Dat zijn de Modulaire diensten die het UWV aanbiedt. Juist een organisatie als Werktraject Noord-Holland, met haar wortels in zorg, welzijn en maatschappelijke betrokkenheid, is de ideale partij voor de uitvoering van dergelijke voortrajecten.

Share