Banenafspraak
De wetgever heeft bepaald dat er de komende jaren 125.000 arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidshandicap gerealiseerd moeten worden. Voor een deel realiseren overheden 25.000 banen. Van het bedrijfsleven wordt met 100.000 banen ook een substantiële bijdrage gevraagd.
Bedrijven waar minimaal 25 personen in dienst zijn, moeten uiterlijk in 2021 5% (1.25) aan arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Zijn er 100 medewerkers in dienst, dan gaat het om 5 plaatsingen, enzovoort.

Negen stimulerende maatregelen
Waarom echter wachten totdat de wetgever u dwingt om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen? Werkgevers die nu al op zoek gaan naar mogelijkheden om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen lopen niet alleen vooruit op de wet: ook nu zijn er al verschillende mogelijkheden om voordelen te behalen.

Stimulerende maatregelen kort en bondig voor u op een rij.

  1. Proefplaatsing
  2. Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
  3. Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap
  4. Vergoeding voorzieningen werkgever
  5. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
  6. Jonggehandicaptenkorting verrekenen
  7. Minder loon Wajonger (loondispensatie)
  8. Jobcoach
  9. Werkplekvoorzieningen

Kijk hier voor meer informatie over de maatregelen. Werktraject Noord-Holland informeert u graag verder en neemt voor alle maatregelen de uitvoering voor haar rekening. Dat geldt voor alle aanvragen, inclusief de (door het UWV gecertificeerde) uitvoering van jobcoaching op de werkvloer.

Kosteloos aanbod
Als u de professionals van Werktraject Noord-Holland inschakelt voor het succesvol plaatsen van arbeidsgehandicapten bij u op de werkvloer, dan kost u dat niets! We nemen het gehele toeleidingstraject voor onze rekening en we voeren alles wat gedaan moet worden voor u uit. Tussentijds informeren en rapporteren we u over de voortgang en het beoogde resultaat.

Neem voor meer informatie contact op met:

Loet Spaanstra
06-1995 3978
l.spaanstra@werktraject-nh.nl

Share