Recentelijk bespraken we met een aantal bedrijven een vorm van nauwere samenwerking op het terrein van verzuimbegeleiding en medische interventies. De bedrijven waar we mee praten onderscheiden zich zonder uitzondering in kwalitatieve zin in hun branche. Een bundeling van krachten levert onze klanten betere resultaten op. Klanten krijgen immers altijd adviezen en begeleiding van een bedrijf dat tot de beste in zijn branche behoort. En dat is noodzakelijker dan ooit! Vanaf 2017 voegt de overheid immers WGA vast personeel en WGA flex personeel samen tot één regeling. In een verzuimtraject (Wet verbetering poortwachter) gaat het achtereenvolgens om vijf gebundelde kernactiviteiten:

  • Verzuimbegeleiders (casemanagers 1e en 2e spoor)
  • Arbodienst (vaste bedrijfsarts)
  • Intermediair (verzuim)verzekering en WGA-adviseur
  • Arbeidsrechtsadvocaat (juridische adviezen en rechtszaken)
  • Re-integratiebegeleiders (2e en 3e spoor)

Welke vragen u ook over verzuim heeft, we geven u altijd het beste antwoord. En we adviseren u alvast over vragen die u anders binnenkort gaat stellen. Dat scheelt tijd een geeft inzicht.

We dagen u uit. Geef ons een verzuimdossier (of een hoofdpijndossier) en test ons uit. Beoordeel ons op resultaat, snelheid, kosten en beperking van schadelast.

Share