Waarom wij?

 

Hoewel we graag samenwerken en het belang van netwerken onderkennen, gaan we in uw belang door waar menige organisatie ophoudt. Uiteraard doen we dat correct en altijd op basis van feiten die voortkomen uit valide onderzoeksresultaten. We respecteren de professionaliteit van anderen in de verwachting dat zij die van ons erkennen. In onze rol zijn we respectvol en nemen we ieders tijd en moeite serieus, ook die van ons.

We geloven in daadkracht en slagvaardigheid in het belang van onze opdrachtgevers en hun medewerkers en geven gevraagd maar soms ook ongevraagd advies over zaken die wellicht efficiënter of beter kunnen.

Als we in uw belang duidelijkheid en snelle acties moeten eisen, dan doen we dat. Duidelijkheid – we worden erom gewaardeerd!

We geloven in de mogelijkheden van de mensen die we begeleiden, ook als ze meer dan enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Juist dan is succesvol plaatsen en de baan behouden een resultaat van formaat. En, we deinzen niet terug voor ‘gedrag dat door anderen als lastig wordt ervaren’. Omdat adequaat kunnen omgaan met dergelijk gedrag de mensen juist in beweging zet. Langdurig langs de zijlijn staan is voor de meeste mensen immers geen prettige situatie.

Vragen over uw privacy of toch niet tevreden?

Privacyreglement Werktraject NH 1-5-2014 versie 2

Klachtenreglement WNH 1-10-2014 versie 2

Algemene Verordening Gegevensbescherming Werktraject Noord-Holland versie 05062018

Share